layoutelementlayoutelement
 

Har du svært ved at koncentrere dig eller problemer med at huske?

Har du følger efter erhvervet hjerneskade?

Undervisning kan hjælpe dig videre.

Hjerneskade kan opstå efter:
• Blodprop i hjernen
• Hjerneblødning
• Traume i forbindelse med ulykke
• Hjernesygdomme herunder tumorer, iltskader m.v.Hjerneskade giver forskellige følgevirkninger, som kan medføre store forandringer i tilværelsen. Der kan bl.a. opstå problemer med:
• Opmærksomhed
• Koncentration
• Hukommelse
• Hurtig udtrætning
• Overblik, planlægning og initiativ
• At finde de rigtige ord
• At holde fokus i en samtale
• Større stressfølsomhed
• Humørudsving
• Realitetssans og indsigtMålet med undervisning er at afhjælpe eller begrænse dine følgevirkninger.
Undervisningen foregår på mindre hold få timer ugentligt. Der kan gives eneundervisning i særlige tilfælde.

Der vil være fokus på flg. områder:
• Forstå hjernens opbygning og funktion
• Forstå og erkende skadens følgevirkninger
• Få nye strategier til at mestre hverdagen i en ændret livssituation
• Udvikling af resurser og styrkesider
• Finde nye interesseområder
• Generhverve mistede færdigheder
• Blive bedre til at kommunikere med familie, venner og arbejdsplads om følgevirkninger, hensyn og behov for støtte
• Bruge sin energi mest hensigtsmæssigt
• Afklare/ fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet
• Beskæftigelses- og aktivitetsmuligheder

 
For yderligere oplysninger kontakt

Annegrete Ø. Madsen tlf.: 24907758

Line Skovbjerg, tlf 29246952


Tlf.: 76297200
E-mail: asvvisitation@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben