layoutelementlayoutelement
 

Undervisning til ordblinde

Dansk for ordblinde

Unge og voksne, der har basale problemer med at læse og skrive kan deltage i ordblindeundervisning (OBU).

Undervisningen er gratis for den enkelte borger.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse læse- og skrivevanskelighederne,
og undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.

Inden undervisningen starter, inviterer vi til en samtale og en test. Undervisningen
tilrettelægges på baggrund af testen og du møder andre ordblinde.

Der arbejdes med it-støtteprogrammer på alle hold.

Vi har hold om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen. Der er 4-6 ordblinde deltagere
på et hold.

Deltagere kan modtage undervisning fra 3 til 20 lektioner om ugen.


Du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til ordblindeundervisning, hvis det foregår i din arbejdstid - se ww.svu.dk


Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Tina Bilet Steffensen

Konsulent
Tordenskjoldsgade 23, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 32 10 Mobil 2490 7787
E-mail: tbi@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben