layoutelementlayoutelement
 

Forberedende Voksenundervisning FVU


 - til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.


FVU består af to fag: 

  • FVU-læsning: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Fire trin á 30-60 timer á 60 minutter
  • FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske begreber. To trin á 30-60 timer á 60 minutter.


Fagenes niveau svarer til almen voksenuddannelse trin 1.Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve

Det er gratis at deltage i undervisningen.


Læs mere om FVU

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Tina Bilet Steffensen

Konsulent
Tordenskjoldsgade 23, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 32 10 Mobil 2490 7787
E-mail: tbi@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben