layoutelementlayoutelement
 

Mere om undervisningen

Målgruppe:
Borgere med så store læse, skrive og/eller regnevanskeligheder, at de ikke pt. kan honorere adgangskravene til ungdomsuddannelserne, og som kan have socio-emotionelle / psykiatriske problematikker eller er psykisk sårbare.
Tilbuddet er ikke rettet til ordblinde. I dette tilbud er der fokus på faglige færdigheder. 

Indhold:
Der undervises i dansk og / eller matematik.
Via det faglige omdrejningspunkt afdækkes den enkeltes vanskeligheder, hvorved der danner sig et efterhånden mere og mere klart billede af kursisten. Under forløbet, erhverver kursisten en øget faglig viden og indsigt, der sætter kursisten i stand til at træffe selvstændige og realistiske beslutninger for videre arbejde eller uddannelse.
Lærerne på holdet har suppleringsuddannelser indenfor FVU- og / eller ordblindeundervisning.
Undervisningen kan målrettes EUD-prøver / FVU-prøver og / eller 9. klasses afgangsprøve (AVU) i dansk og / eller matematik.

Fagligt undervisningstilbud kan bl.a. kombineres med:
- Individuel vejledning, engelsk, kompenserende undervisning.

Mål:

- at give kursisten nye kompetencer på læse, skrive og/ eller regneområdet.
- at kvalificere fagligt i forhold til beskæftigelse og uddannelse.
- at styrke kursisternes egen-indsigt og dermed aktive deltagelse i samfundet.


 
For yderligere oplysninger kontakt

Annegrete Ø. Madsen tlf.: 24907758

Line Skovbjerg, tlf 29246952


Tlf.: 76297200
E-mail: asvvisitation@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben