layoutelementlayoutelement
 

Praktik med succes

Har du brug for støtte i din praktik og er du indstillet på at:

  • Arbejde med personlig udvikling.
  • Dele erfaringer med andre i en mindre gruppe på 3-5 personer.

Temaer:

  • Forening af privatliv og arbejdsliv
  • Samarbejde og kommunikation
  • Uskrevne regler på arbejdsmarkedet
  • Kunne sige fra og til
  • Psykiske barrierer som hindrer din trivsel
  • Forståelse for interpersonelle forhold
  • Styrker

Formål:

- at du når målene for din praktik

Udgangspunktet er dine erfaringer, ønsker og behov. Du har mulighed for at udveksle erfaringer, skabe et netværk med andre, der også er i et praktikforløb.

 

Forløbet varer 13 uger og du kan starte, når det passer for dig.

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Else Hviid

Underviser
Nørrebrogade 38a, Horsens


Tlf.: 24907792
E-mail: ehv@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben