layoutelementlayoutelement
 

Har du behov for at udvikle dig mod uddannelse og arbejde?

Du får:

  • Undervisning på små hold, hvor du arbejder på dine mål. 
  • Udfordringer i forhold til at udnytte dine potentialer.
  • Inspiration til at deltage aktivt i samfundslivet.
  • Nye handlemuligheder. 
  • En bedre livskvalitet.
  • Nye relationer og netværk
  • Mulighed for at forebygge isolation og depression.
  • Øget indsigt i dine muligheder.

Inden du starter på undervisning, aftales det, hvor mange lektioner om ugen og hvor længe forløbet varer. 

Læs om:


Andre eksempler på undervisningstilbud:
Energiforvaltning
Indsigt og erkendelse
Hjernetræning
Billedkunst, kommunikation
Musik
Varmtvandsgymnastik, motion og bevægelse
Energi i bevægelse (WuJi Gong)
Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Annie Houlberg

Afdelingsleder
Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens


Tlf.: 30563799
E-mail: ah@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben