Elektronik og medarbejdere i baggrunden

Har din virksomhed brug for ekstra hænder?

Vil du tage et socialt ansvar?

Det er muligt for virksomheder at ansætte en borger med en funktionsnedsættelse, der

·        Er motiveret og har ressourcer

·        Er afklaret med hensyn til arbejdsevne

·        Matcher de opgaver, din virksomhed ønsker at få løst

Der er tale om ansatte med begrænsninger i arbejdsevnen og ansatte, der har brug for støtte. 

Borgere, der har en funktionsnedsættelse kan ansættes med løntilskud eller i beskyttet beskæftigelse. Det er graden af funktionsnedsættelse og behov for støtte, der afgør hvilken ordning borgeren ansættes efter. Se hvad de forskellige ansættelsestyper indebærer for virksomheden herunder:


Virksomheden kan ansætte en borger i job med løntilskud, hvis borgerne modtager førtidspension

Det betyder, at: 

·        Borgeren bliver ansat i virksomheden

·        Lønnen aftales individuelt

·        Virksomheden får tilskud til lønnen

·        Der optjenes feriepenge 

·        Borger har ret til løn under sygdom

Kontakt Jobkonsulent Hasse Severinsen for yderligere information om job med løntilskud


 

Virksomheden kan ansætte en borger i beskyttet beskæftigelse, hvis borgeren har en funktionsnedsættelse

Jobkonsulenten sørger for:

·        Det administrative i forbindelse med ansættelse

·        At den ansatte finder sig til rette på jobbet

·        At komme på besøg og følge op

·        At tage sig af eventuelle problemstillinger, der kan opstå undervejs


Virksomheden sørger for at:

·        Tilbyde arbejdsopgaver

·        Udpege en kontaktperson blandt de ansatte

·        Forsikring af medarbejder

·        Invitere den nye medarbejder med til personalemøder og sociale arrangementer


Økonomi
Den ansatte aflønnes som udgangspunkt af virksomheden i forhold til den leverede indsats. Det er gratis for virksomheden de første tre måneder. Medarbejderen kan være ”ansat” i Horsens Kommune og have sin daglige arbejdsplads i en privat eller offentlig virksomhed.
Kontakt jobkonsulenterne og hør nærmere om de forskellige muligheder. Du finder alle jobkonsulenterne her.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt
Støttet Beskæftigelse

Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens

Afdelingsleder Sven PreiselTlf.: 24995747
E-mail: spr@horsens.dk