layoutelementlayoutelement
 
Person, der skræller kartofler for ældre kvinde.

Beskyttet Beskæftigelse

Jobkonsulenten sørger for:
  • Det administrative i forbindelse med ansættelse
  • At den ansatte finder sig til rette på jobbet
  • At komme på besøg og følge op
  • At tage sig af eventuelle problemstillinger, der kan opstå undervejs

Virksomheden sørger for at:

  • Have arbejdsopgaverne
  • Udpege en kontaktperson blandt de ansatte
  • Forsikring af medarbejder
  • Invitere den nye medarbejder med til personalemøder og sociale arrangementerØkonomi
Den ansatte aflønnes som udgangspunkt af virksomheden i forhold til den leverede indsats. Det er gratis for virksomheden de første tre måneder. Medarbejderen kan være ”ansat” i Horsens Kommune og have sin daglige arbejdsplads i en privat eller offentlig virksomhed.
Kontakt jobkonsulenterne og hør nærmere om de forskellige muligheder.

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Støttet Beskæftigelse

Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens

Afdelingsleder Sven PreiselTlf.: 24995747
E-mail: spr@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben