layoutelementlayoutelement
 
Elektronik og medarbejdere i baggrunden

Har din virksomhed brug for ekstra hænder?

Vil du tage et socialt ansvar?

Det er muligt for virksomheder at ansætte en borger med en funktionsnedsættelse, der

·        Er motiveret og har ressourcer

·        Er afklaret med hensyn til arbejdsevne

·        Matcher de opgaver, din virksomhed ønsker at få løst

Der er tale om ansatte med begrænsninger i arbejdsevnen og ansatte, der har brug for støtte. 

Borgere, der har en funktionsnedsættelse kan ansættes med løntilskud eller i beskyttet beskæftigelse. Det er graden af funktionsnedsættelse og behov for støtte, der afgør hvilken ordning borgeren ansættes efter. Se hvad de forskellige ansættelsestyper indebærer for virksomheden herunder:


Virksomheden kan ansætte en borger i job med løntilskud, hvis borgerne modtager førtidspension

Det betyder, at: 

·        Borgeren bliver ansat i virksomheden

·        Lønnen aftales individuelt

·        Virksomheden får tilskud til lønnen

·        Der optjenes feriepenge 

·        Borger har ret til løn under sygdom

Kontakt Jobkonsulent Hasse Severinsen for yderligere information om job med løntilskud


 

Virksomheden kan ansætte en borger i beskyttet beskæftigelse, hvis borgeren har en funktionsnedsættelse

Jobkonsulenten sørger for:

·        Det administrative i forbindelse med ansættelse

·        At den ansatte finder sig til rette på jobbet

·        At komme på besøg og følge op

·        At tage sig af eventuelle problemstillinger, der kan opstå undervejs


Virksomheden sørger for at:

·        Tilbyde arbejdsopgaver

·        Udpege en kontaktperson blandt de ansatte

·        Forsikring af medarbejder

·        Invitere den nye medarbejder med til personalemøder og sociale arrangementer


Økonomi
Den ansatte aflønnes som udgangspunkt af virksomheden i forhold til den leverede indsats. Det er gratis for virksomheden de første tre måneder. Medarbejderen kan være ”ansat” i Horsens Kommune og have sin daglige arbejdsplads i en privat eller offentlig virksomhed.
Kontakt jobkonsulenterne og hør nærmere om de forskellige muligheder. Du finder alle jobkonsulenterne her.

 

 

Indholdsansvarlig Christiane Bundegaard Petersen, cbup@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Støttet Beskæftigelse

Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens

Afdelingsleder Sven PreiselTlf.: 24995747
E-mail: spr@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben