Ansatte

Her finder du kontaktoplysninger på alle ansatte i Støttet Beskæftigelse fordelt på vores 3 overordnede områder.

I Ekstern Støttet Beskæftigelse er vi 6 jobkonsulenter, der har kontakt til ca. 105 borgere med funktionsnedsættelser ansat på forskellige private og kommunale virksomheder i og uden for Horsens. Se hvem vi er her

I Gruppeudplaceringer støtter vi grupper af borgere i deres arbejde på flere forskellige virksomheder i Horsens. Se hvem vi er her

I de Interne værksteder støtter vi borgerne i at finde fodfæste og identitet i arbejdslivet. Se hvem vi er her

For yderligere oplysninger kontakt
Støttet Beskæftigelse

Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens

Afdelingsleder Sven PreiselTlf.: 24995747
E-mail: spr@horsens.dk