layoutelementlayoutelement
 
kvinde og mand ved maskine
Bygholm Camping

Støttet beskæftigelse

Støttet Beskæftigelse eksisterer for at give mennesker mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med et jobrettet indhold. Vi mener helt grundlæggende, at alle mennesker har ret til et arbejde - uanset hvordan man er stillet, og hvilke ressourcer man har til rådighed.

I Støttet Beskæftigelse er vi samlet om, at menneskeligt potentiale ikke forløses igennem passiv servicering. Derfor findes vores succeser dér, hvor borgeren oplever at lykkes. Selv lykkes vi, fordi vi holder fast i at møde hver enkelt borger med ligeværd, ordentlighed og respekt. For vi ved, at alle besidder et potentiale, der under de rette betingelser kan forløses og skabe grobund for meningsfulde liv.

 

Her på siden kan du finde information om jobmuligheder for dig med funktionsnedsættelse som har brug for støtte til arbejdslivet.

Du kan også finde information, hvis du har en virksomhed og ønsker at tilbyde beskæftigelse til borgere med funktionsnedsættelse. Vi tilbyder mange forskellige former for støtte til arbejdslivet, se inspiration her på siden eller kontakt os for mere information.

 

 

Indholdsansvarlig Christiane Bundegaard Petersen, cbup@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Visitation til Støttet Beskæftigelse

Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens

ved Lene HøjTlf.: 30 54 69 76
E-mail: eb@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben