Voksne kursister

Specialundervisning til voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialundervisning til voksne (STV) er undervisningsforløb, hvor du kan arbejde med forskellige færdigheder, som er relevante for dig. I undervisningen arbejder du med mål, du selv er med til at fastsætte sammen med underviser. Målet skal sigte på, at du udvikler dig i den retning, du ønsker eller har behov for. 

 • Undervisningen er gratis for dig, der har en funktionsnedsættelse.

 • Du bliver inviteret til en samtale, inden du kan starte på et forløb.

For at komme til samtale kontakt visitationen ved Line Skovbjerg eller Annegrete Ørum-Madsen. Se kontaktoplysninger her på siden. 

 

Formålet med undervisningen i STV:

Målsætningen er, at undervisningen skal fremme og styrke den enkelte kursists kompetencer i forhold til at tilrettelægge, styre og tage ansvar for eget liv og egen tilværelse - at bibringe kursisterne personlige, sociale og faglige kompetencer og sætte fokus på mestringsstrategier:

 

Hvem er specialiseret voksenundervisning for:

 • Personer med udviklingshæmning og dermed ligestillede
 • Personer med sindslidelse
 • Personer med sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Personer med funktionsnedsættelse
 • Personer med senhjerneskade
 • Arbejdsledige, der har svært ved at følge de almindelige uddannelser
 • Unge med risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelserne
 • Personer med ringe skolebaggrund, ingen uddannelse og svære indlæringsvanskeligheder
 • Personer med svære læse-stave-regneproblemer
 • Personer med læse-stavevanskeligheder

Alle borgere har ret til undervisning og uddannelse som en forudsætning for at udvikle sig og deltage aktivt i samfundslivet. Undervisning og uddannelse kan supplere behandlingssystemet og det sociale system.

 

 

 
For yderligere oplysninger kontakt

Annegrete Ø. Madsen tlf.: 24907758

Line Skovbjerg, tlf 29246952


Tlf.: 76297200
E-mail: asvvisitation@horsens.dk