layoutelementlayoutelement
 

Information til fagpersoner

Som fagperson er det dig og dine kollegaer:


 • Der afgør om en aktuel borger tilhører målgruppen 
 • Herunder om borgerens eventuelle andre udfordringer står i vejen for deltagelse
 • Dernæst afgør I, om I vil foreslå vedkommende at deltage i SUS i livet 

Vi forventer, at borgeren har lyst til at arbejde med sund levevis:
 • Ved hjælp af små skridt
 • Med støtte fra undervisere, holdkammerater og evt. mentor/kontaktperson

og at borgeren kan:
 • Følge et forløb i perioden marts- december 2016
 • Møde op til undervisning på en given adresse
 • Møde op 2-4 gange pr. uge 
 • Deltage i gruppeundervisning
 • Modtage individuel vejledning 
 • Opstille individuelle mål og handleplaner inden for et eller flere af følgende temaer: Motion/ Bevægelse/Udeliv; Mad- og måltidsvaner; Rygevaner; Socialt samvær/Netværk

Alle potentielle deltagere inviteres til en individuel samtale med ansatte i SUS i Livet – før endelig tilmelding.
Du er som fagperson velkommen til at deltage i denne samtale.

Yderligere information og/eller tilmelding sker ved kontakt til
Marianne Mortensen på tlf: 2380 8613 eller på mail: mmo@horsens.dk
Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Marianne Mortensen

Projektleder

Nørrebrogade 38a
8700 Horsens


Tlf.: 23808613
E-mail: mmo@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben