SUS i STU

Formålet er – gennem aktiv deltagelse og undervisning i Krop og Motion, Mad og Måltider samt Friluftsliv – at støtte psykisk sårbare i at få en sundere livsstil.

I Sus i STU koncentreres indsats i  forhold til Krop og Motion, Mad og Måltider og Friluftsliv, så de supplerer og støtter op omkring hinanden, pædagogisk og indholdsmæssigt.  Vores undervisning vil stå skarpere og mere tydelig for eleverne, og de vil derfor udvikle sig mere.

Det er dokumenteret at målgruppen har en signifikant overdødelighed sammenlignet med resten af befolkningen. Årsagen er – generelt set – et liv med for lidt motion, usunde fødevarer og rygning i kombination med manglende stabilt netværk.

Det er ofte set at elever udvikler overvægt i løbet af STU-forløbet og måske begynder at ryge. Mange elever er udfordret på motorikken og har dårlig kontakt til egen krop, så det lette valg bliver at nulstille kroppen og lade den være, passiv og urørt.

For yderligere oplysninger kontakt
Søren Noes

Afdelingsleder

Nørrebrogade 38a, Horsens


Tlf.: 24995744
E-mail: sonoe@horsens.dk