layoutelementlayoutelement
 
billede af løbende (ben)

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Er du mellem 16 og 25 år og har du brug for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse?


Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan STU skræddersys efter dine behov og ønsker. Efter tre år har du gennemført en ungdomsuddannelse.

Din uddannelsesplan har som mål, at du udvikler dine potentialer og sigter mod job eller videre uddannelse.

Du kommer til at:
• Arbejde med personlig, social og faglig udvikling.
• Være i praktik, som giver afklaring og forståelse i forhold til arbejdsmarkedet. Der er individuel praktik og fællespraktikker.
• Deltage i mange forskellige aktiviteter: Studieture, planlægning af arrangementer fx fodbolduge, dramauge, faglig undervisning, elevråd o.s.v.
• Opleve, at du bliver udfordret og støttet i dine valg

På STU samarbejder du med din kontaktlærer og UU.


STU er for dig, der har brug for en uddannelse, der sikrer dig størst mulig selvhjulpenhed i alle livets aspekter.

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Søren Noes

Afdelingsleder

Nørrebrogade 38a, Horsens


Tlf.: 24995744
E-mail: sonoe@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben