layoutelementlayoutelement
 

Bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen for ASV og Kommunikation & Teknologi 

Udpegning

 

Person

Suppleant

Evt. 1 kursist (kursistrådet)

 

Ingen valgt

 

KT medarbejder

Tove Nielsen Kusk

 

Horsens Kommune

Ellen T. Schmidt

Lone Blume

Dansk Handicap Forbund

 

Bent Brok

Kim Andreasen

Hedensted Kommune

 

Henrik Alleslev

 

ASV medarbejder

Laila Fogh

Gitte Kjær Jensen

Danske

Handicaporganisationer

Jette Birgitte

Pedersen

 

Odder Kommune

Ingen indstilling

 

Horsens Kommune

Christa Voss Skelde

Anne Lene Løvbjerg

Anne Mette Have Rasmussen deltager som leder - uden stemmeret.

  

 

 

 

 

Indholdsansvarlig Christiane Bundegaard Petersen, cbup@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben