layoutelementlayoutelement
 

PAS Pædagogisk Analyse System

Den pædagogiske afklaring finder dine kompetencer og udviklingspotentialer. 

Du mødes med en konsulent, der stiller dig nogle opgaver. Det varer 3-4 timer med pauser efter behov og optages på video. 

Afklaring består af mange småopgaver, der varierer i sværhedsgrad og tilpasses dine forudsætninger.

Der arbejdes med sproglige, motoriske og kropslige, visuelle, logiske og matematiske, musiske, samt personlige og sociale komptenceområder.

Inden for de enkelte kompetencer afdækkes: 
  • Opmærksomhed, koncentration og arbejdstempo 
  • Analyse af nye informationer 
  • Dannelse af ny hukommelse samt kort- og langtidshukommelse 
  • Planlægning - brug af gamle og nye informationer 
  • Perceptuelle og logiske processer – opfattelse, vurdering og logikken af det vi opfatter. 
Ud fra ovenstående tegner der sig et billede af dine stærke og svage sider, arbejdsstrategi samt udviklingspotentiale.

Der skrives en samlet rapport, der indeholder:
  • Resultaterne af de forskellige afklaringsforløb
  • Opstilling af pædagogiske anvisninger
  • Anbefalinger om kommende tiltag

Se udtalelse fra jobcenter her

Se udtalelse fra kursist her

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Lene Høj

Tordenskjoldsgade 23, 8700 HorsensTlf.: 30 54 69 76
E-mail: leh@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben